Ustawienia

Urząd  Gminy Grodzisk
Ewidencja ludności
ul. 1 Maja 6
Pokój  7 (USC)
tel. 85 65 68 017 lub 85 65 68 030 wew. 21
od 7:30  do 15:30  od poniedziałku do piątku

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.)

Opłaty:

  • Zaświadczenie o zameldowaniu - 17 zł.
  • Wniosek o udostępnienie danych osobowych - 31 zł.
  • Opłata za wydanie na wniosek decyzji administracyjnej 10 zł. 
  • Pełnomocnictwo - 17 zł.

Wpłata na  konto- BS Brańsk o Grodzisk 

nr 02 8063 0001 0020 0200 0101 0001.

Załatwianie spraw

Dokumenty do pobrania: