Ustawienia

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO Urząd Gminy w Grodzisku informuje:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:
  Wójt Gminy Grodzisk
  17-315 Grodzisk, ul. 1 Maja 6
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  tel.: (0-85) 6568030, faks: (0-85) 6568040
 2. Wyznaczonym Inspektorem Danych Osobowych dla Urzędu Gminy w Grodzisku jest Pani Paulina Bojanowska, z którą możliwy jest kontakt za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa
 4. Każdy z Państwa posiada prawo do dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadań administracji publicznej w sposób określony w obowiązujących przepisach oraz okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji
 6. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/i dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku
 7. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO - każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  ul. Stawki 2
  00-193 Warszawa
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie Gminy w Grodzisku, i wynika z przepisów prawa
 9. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane, nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani udostępniane organizacjom międzynarodowym