Ustawienia

 1. Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego.
 2. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 3. Wniosek_o_wydanie_zaświadczenia_o_przeznaczeniu_gruntów_w_miejscowym_planie_zagospodarowania_przestrzennego.odt
 4. Wniosek_o_ustalenie_lokalizacji_inwestycji_celu_publicznego_albo_warunków_zabudowy.pdf
 5. Wniosek o przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej
 6. Wniosek o nadanie numeru porządkowego
 7. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 8. Wniosek zgłoszenie do ewidencji zbiorników
 9. Wniosek o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
 10. Wniosek o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt
 11. Wniosek o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie prowadzenia grzebowisk / spalarni**zwłok zwierzęcych i ich części
 12. Wniosek o udzielenie / zmianę zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 13. Wniosek o podział nieruchomości
 14. Ankieta dotycząca oceny stanu Gminy Grodzisk
  1. Ankieta dotycząca oceny stanu Gminy Grodzisk.docx
  2. Ankieta dotycząca oceny stanu Gminy Grodzisk.pdf
 15. Zwrot podatku akcyzowego
  1. Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
  2. Formularz pomocowy wniosek akcyzowy 2022-2023.
  3. Zestawienie faktur.2023
  4. Klauzula informacyjna – Zwrot podatku akcyzowego