Ustawienia

Właściciele nieruchomości niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej są zobowiązani do gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zapewnienia systematycznego usuwania nieczystości ciekłych z urządzeń służących do ich gromadzenia oraz niedopuszczenia do ich przepełnienia i wylewania się ścieków na powierzchnię terenu.

Każdy właściciel nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków zobowiązany jest do zawarcia z podmiotem uprawnionym umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w przydomowych oczyszczalniach ścieków, a także posiadania dowodów opłat za powyższe usługi.

Wykaz podmiotów uprawnionych do opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników w przydomowych oczyszczalniach ścieków oraz transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Grodzisk:

 1. Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych „FARE” w Ciechanowcu
  NIP: 722 162 75 40
  uL. Podlaska 1 18-230 Ciechanowiec
  tel. (86) 277 10 42
 2. Pomoc Drogowa Franciszek Tarasiuk
  NIP: 544 100 36 68
  Dziadkowice 39, 17-306 Dziadkowice
  tel. 509 077 798

Ponadto na terenie naszej gminy funkcjonują podmioty posiadające zezwolenie Wójta Gminy Grodzisk na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych z przenośnych kabin sanitarnych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Grodzisk:

 1. WC SERWIS POLSKA Sp. z o.o.
  NIP: 648 273 04 08
  ul. Szybowa 20E, 41-808 Zabrze
  tel. 801 133 088
 2. TOI TOI Polska Sp. z o.o.
  NIP: 118 004 27 84
  ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa
  tel. 804 204 204
 3. mToilet Sp. z o.o.
  NIP: 536 193 84 86
  ul. Toruńska 31, 03-226 Warszawa
  tel. 800 000 800
 4. 4. WCTRON Sp. z o.o.

  NIP: 899 286 35 00

  Wyb. Juliusza Słowackiego 9, 50-406 Wrocław

  tel. 800 808 308