Ustawienia

Odbiór folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Urząd Gminy w Grodzisku informuje, że istnieje możliwość odbioru folii rolniczej oraz innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Firmy odbierają za odpłatnością następujące odpady: folie białe po sianokiszonce, folie czarne (popryzmowe), opakowania po nawozach i opakowania typu Big Bag.

Ww. odpady nie mogą być w sposób znaczny zanieczyszczone ziemią, obornikiem itd. Obowiązuje też bezwzględny zakaz pakowania do ww. odpadów innego rodzaju odpadów m.in: odpadów komunalnych, odpadów organicznych itd.

Wytwórca (rolnik) tych odpadów we własnym zakresie kontaktuje się z podmiotami prowadzącej działalności w tym zakresie.

Poniżej wykaz podmiotów z danymi kontaktowymi:

ZADBAJ O CZYSTOŚĆ ŚRODOWISKA !

OGŁOSZENIE Odbiór folii rolniczej

Rolnicy z terenu Gminy Grodzisk, którzy chcą uzyskać bezpłatny odbiór odpadów pochodzących z działalności rolniczej, mogą składać informacje o posiadanej ilości odpadów.

Zebrane wnioski będą podstawą do złożenia zapytania ofertowego przez gminę na usuwanie folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Grodzisk.

Składane informacje dotyczą ilości kilogramów odpadów z działalności rolniczej:

  • folii rolniczej
  • siatek do owijania balotów
  • sznurków
  • opakowań po nawozach i typu Big Bag (bez opakowań po środkach ochrony roślin)

Złożenie informacji umożliwi bezpłatny odbiór w/w odpadów w 2023 roku, w przypadku otrzymania dofinansowania przez gminę.

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej stanowi pomoc de minimis. W związku z tym pomoc zostanie przyznana rolnikom, których limit pomocy de minimis w rolnictwie przyznany w ciągu ostatnich trzech lat nie przekroczył 20 000 euro.

Uwaga! Program nie przewiduje dofinansowania zbiórki odpadów po środkach ochrony roślin.

Informacje będą przyjmowane do 17 lutego 2023 r. Z uwagi na ograniczoną ilość środków oraz duże zainteresowanie naborem prosimy o jak najszybsze złożenie wniosku

Pliki do pobrania

Wniosek o ilosci odpadow z rolnictwa