Ustawienia

W związku z zaistniałym pożarem domu, który miał miejsce w dniu 10 stycznia 2024 r. w Żerach - Pilakach, zwracamy się z prośbą o pomoc finansową dla rodziny pogorzelców. Pożar zniszczył budynek mieszkalny.

Urząd Gminy oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku koordynują pomoc pogorzelcom.

Wszystkich tych, którzy chcieliby wesprzeć poszkodowanych prosimy o dokonanie wpłaty na konto

Banku Spółdzielczego w Brańsku O/Grodzisk
83 8063 0001 0020 0200 0025 0003
Z dopiskiem: „Pomoc Pogorzelcom w Żerach-Pilakach”

Elżbieta Aleksiejuk
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku

Fot. OSP Twarogi Lackie