Ustawienia

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok

informuje iż w związku z planowanymi pracami na urządzeniach elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej na terenie działania

Rejonu Energetycznego Bielsk Podlaski (powiat: bielski, hajnowski, siemiatycki, wysokomazowiecki, ostrowski, zambrowski)

Aleksandrowo (posesje nr: 82, 83, 84) 03-297 12.03.2024 7.00-14.00
Żery-Czubiki (posesje od nr 1 do 13A) 03-110 13.03.2024 7.00-14.00
Żery-Pilaki (posesje nr: 1, 2, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 16A, 17, 18, 19, 20) 03-110 14.03.2024 7.00-14.00

Wszelkie informacje o planowanych przerwach w dostawach energii elektrycznej dostępne są na naszej stronie internetowej www.pgedystrybucja.pl

Dodatkowych informacji udziela:

Centrum Dyspozytorskie Bielsk Podlaski tel. 85-740 5334 (całodobowo) lub 991