Ustawienia

Komunikat dotyczący Wodociągu Radziszewo-Sieńczuch, zaopatrującego mieszkańców miejscowości: Radziszewo Sieńczuch, Łempice, Kobusy, Czaje Bagno, Czaje Wólka, Koce Basie, Koce Schaby, Koce Piskuły (powiat wysokomazowiecki, gmina Ciechanowiec) Czaje, Małyszczyn (powiat siemiatycki, gmina Grodzisk)

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, iż mając na uwadze fakt, że wodociąg Radziszewo-Sieńczuch zaopatrywany jest obecnie z dwóch nowych studni, a wyniki badań azotanów spełniają wymogi obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), uznał wykonanie zaleceń decyzji nr 2/D-I/HK/2022 z dnia 15.07.2022 r. Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku, przy czym zaznacza, iż uzależnia swoje stanowisko od uzyskania i przedłożenia organowi pozwolenia wodnoprawnego, będącego obecnie na etapie procedowania.

Bezpośredni nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w Wodociągu Radziszewo-Sieńczuch prowadzi Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wysokiem Mazowieckiem.

p.o. Podlaskiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
w Białymstoku
Ewa Jakubowicz
/dokument podpisany elektronicznie/