20 października 2018. imieniny: Ireny, Kleopatry, Jana
  × strona główna
sławni ludzie z naszej gminy
  

Urząd Gminy Grodzisk
tel. +48 85 656-80-61
ug@gminagrodzisk.pl
Ranking stron
www.gmina.pl
- zagłosuj >>
Aktualności
Projekt "Ukierunkowani na sukces"

Zapraszamy wszystkie chętne osoby w wieku od 15 do 18 roku życia do udziału w projekcie pt. "UKIERUNKOWANI NA SUKCES".
Celem projektu jest wzmocnienie samodzielności i aktywności społecznej, złagodzenie barier zdrowotnych oraz nabycie kompetencji i kwalifikacji zawodowych u osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru Gminy Grodzisk, Drohiczyn, Perlejewo oraz Milejczyce poprzez wsparcie w ramach instrumentów aktywnej integracji o charakterze społecznym, zdrowotnym i zawodowym w okresie od kwietnia do sierpnia 2018 roku.
Więcej informacji na temat projektu oraz rekrutacji w informacji poniżej oraz w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku, ul. 1 Maja 6, 17-315 Grodzisk, pokój nr 5, tel.: 85 65 68 116, e-mail: gops_grodzisk@poczta.onet.pl

 

Karta informacyjna projektu:

 

PROJEKT „ UKIERUNKOWANI NA SUKCES” – PROJEKT AKTYWNOŚCI LOKALNEJ SKIEROWANY DO MŁODZIEŻY GMIN: DROHICZYN. PERLEJEWO, GRODZISK, MILEJCZYCE. 

WSPÓLFINANSOWANY ZE SRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Priorytet IX Rozwój Lokalny

Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego

Priorytet inwestycyjny 9.6 Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność

 

Wartość projektu: 158 415,00

Dofinansowanie: 149 116,00

Cel Projektu:

 Celem projektu jest wzmocnienie samodzielności i aktywności społecznej, złagodzenie barier zdrowotnych oraz nabycie kompetencji i kwalifikacji zawodowych u osób – młodzieży w wieku 15-18 lat, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru gmin: Drohiczyn, Perlejewo, Grodzisk, Milejczyce przez zapewnienie kompleksowego wsparcia w ramach instrumentów aktywnej integracji o charakterze społecznym, zdrowotnym i zawodowym w okresie od IV do IX. 2018 roku.

Grupa docelowa:

Projekt skierowany jest do osób: dzieci i młodzieży w wieku 15-18 lat, z obszaru gmin: Drohiczyn, Perlejewo, Grodzisk, Milejczyce zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą o Pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art.7 ustawy o Pomocy społecznej.

 

Grupą docelową jest młodzież w wieku 15-18 lat są to osoby uczące się bądź kształcące i nie są osobami bezrobotnymi, zarejestrowanymi e PUP, a są osobami biernymi zawodowo.

 

Projektem zostanie objętych 31 osób /16 dziewcząt i 15 chłopców/.

 

Zakres rzeczowy projektu:

 

 1. Przygotowanie indywidualnych ścieżek reintegracji wraz z poradnictwem zawodowym

 

 • Poradnictwo zawodowe – 2 godz. na osobę / 31 osób

  2. Wdrożenie instrumentów aktywnej integracji o charakterze społecznym:

 

 • Warsztaty kreowania wizerunku – 20 godz. / 31 osób

 • Trening kompetencji i umiejętności społecznych – 10 godz. / 31 osób

   

   3. Wdrożenie instrumentów aktywnej integracji o charakterze zawodowym:

 

 • Kurs projektowania i tworzenia mebli ekologicznych – 35 godz. / 23 osoby

 • Kurs operatora wózka widłowego – 67 godz. / 8 osób

 • Warsztaty projektowania i szycia przedmiotów użytkowych – 35 godz. / 23 osoby

 • Kurs do obsługi Parków Linowych /na instruktora i ratownika parku linowego/ - 24 godz. / 8 osób

 • Kurs obsługi punktu informacji turystycznej – 35 godz. / 23 osoby

   

  4. Wdrożenie instrumentów aktywnej integracji o charakterze zdrowotnym:

 

 • Terapia ruchowa – 25 godz. / 31 osób

 • Arteterapia - 25 godz. / 31 osób

  Realizacja projektu rozpocznie się od przeprowadzenia zajęć z arteterapii, terapii ruchowej, kreowania wizerunku, doradztwa zawodowego oraz treningu kompetencji i umiejętności społecznych. Część tych działań przeprowadzonych zostanie w pomieszczeniach Środowiskowego Domu Samopomocy w Putkowicach Nadolnych należącego do MGOPS.

   ( 7 dni ) .

  Drugi etap tych zajęć oraz pozostałe kursy i warsztaty ( operator wózka widłowego, projektowanie i tworzenie mebli ekologicznych, projektowanie i szycie przedmiotów użytkowych , obsługa parków linowych) odbędzie się podczas 16- dniowego wyjazdu do Broku. ( 7-22 lipiec 2018 r. ).

  Rekrutacja odbędzie się w terminie od 03. 04. do 30.04. 2018 r. W razie niezrekrutowania wystarczającej liczby osób termin rekrutacji zostanie wydłużony.


 
« powrót
Pytania do Wójta Odpowiedzi Wójt
 
SONDA
zobacz wyniki

<<   Październik   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

MAPA SERWISU
STATYSTYKA